ดาวน์โหลด

เสียงอ่านหนังสือ
“ตามรอยธรรม ย้ำรอยครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ”
(จัดทำโดยกลุ่ม เพื่อนธรรมเพื่อนทำ)

ไฟล์ PDF หนังสือ
“ตามรอยธรรม ย้ำรอยครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ”

หนังสือสำหรับศึกษาคำสอนและปฏิปทาของหลวงปู่ ฉบับที่สมบูรณ์ที่สุด ณ ขณะนี้

ไฟล์ PDF หนังสือ “๑๐๑ ปี หลวงพ่อดู่ พรหมปัญโญ”

ไฟล์ PDF หนังสือ “พระผู้จุดประทีปในดวงใจ”

อนุสรณ์​พระราชทาน​เพลิงศพพระพรหม​ปัญโญ​ (หลวงปู่ดู่)
ณ​ เมรุวัดสะแก​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา
วันเสาร์​ที่​ ๒๐​ เมษายน​ พ.ศ.​ ๒๕๓๔

ภาพถ่ายหลวงปู่ดู่
สแกนมาจากหนังสือตามรอยธรรมฯ

สำหรับนำไปปรินท์ขนาด 18×12 นิ้ว

ไฟล์แผ่นพับ
“คำสมาทานพระกรรมฐานและคาถาบูชาพระ”

ไฟล์ PDF หนังสือ “สมาธิภาวนากับหลวงตามหาบัว”